Tietosuojalausunto -kyselyt ja sidosryhmätutkimukset

Rekisterinpitäjä:

Aula Research Oy
Y-tunnus: 2371020-8
Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki

Aula Research Oy on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojalausunnossa kerromme henkilötietojen käsittelystä liittyen Aula Researchin toteuttamiin kyselytutkimuksiin. Toivomme yhteistyötahojemme tutustuvan lausekkeeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Aula Research Oy (rekisterinpitäjä) käsittelee poliittisten vaikuttajien, virkamiesten/viranhaltijoiden, elinkeinoelämän vaikuttajien, järjestövaikuttajien, median edustajien ja/tai muiden sidosryhmien ja vaikuttajien (rekisteröity) henkilötietoja kyselytutkimuksissa, joihin he osallistuvat. Osa käytetyistä rekistereistä on kerätty julkisista lähteistä ja henkilötietojen lisääminen rekisteriin perustuu tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuun oikeutettuun etuun.

Henkilötiedot käsitellään anonyymisti aina, kun mahdollista. Henkilötietojen luovuttamiseksi kolmannelle osapuolelle pyydetään vastaajalta aina suostumus. Vastaukset ovat aina luottamuksellisia.

Kyselyissä kysyttäviä henkilötietoja voivat olla yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kunta, maakunta), ammattiin liittyvät tiedot (titteli, osasto, toimenkuva), henkilökohtaiset tiedot (ikä, sukupuoli, työ- ja koulutustaustat), luottamustoimeen liittyvät tiedot (poliittinen puolue, lautakunnan tai valiokunnan jäsenyys) ja/tai kyselyssä esille tulleet mielipiteet tai toimintatavat. Myös tutkimuskutsuista kieltäytyneet muodostavat oman rekisterinsä, jotta voimme estää kutsujen lähettämisen heille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan, tarkastaa ja korjata tietonsa, tai pyytää Aula Researchiä poistamaan henkilötiedot, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista ja oikeus vastustaa käsittelyä laissa määrätyin ehdoin. Jos kyselytutkimus on toteutettu anonyymisti, henkilötietoja ei ole mahdollista jäljittää. Mikäli tietojen käsittelyssä on huomautettavaa, rekisteröidyllä on oikeus valittaa siitä Aula Researchille (ks. Yhteystiedot) tai valvontaviranomaiselle.

Jos käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käyttöön ilmoittamalla siitä Aula Researchille.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat näitä työtehtävissään, ja tiedot on suojattu lain edellyttämällä tavalla organisatoristen ja tietoteknisten suojatoimin. Aula Research kouluttaa henkilökuntaa tietosuoja-asioissa säännöllisesti. Tietosuojaprosessi on lisäksi tarkoin dokumentoitu ja tietosuojavastaava valvoo prosessin noudattamista.

Aula Research saattaa käyttää tutkimusprojekteissaan luotettuja alihankkijoita, joiden kanssa on allekirjoitettu tietojenkäsittelysopimukset sekä salassapitosopimukset. Alihankkijat ovat sitoutuneet käsittelemään tietoja niiden vaatimalla luottamuksella.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot, kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty.

Yhteystiedot

Aula Research Oy vastaa mielellään tietosuojaan liittyviin kysymyksiin.
Melina Mäntylä, hallituksen puheenjohtaja ja tutkimusjohtaja
melina.mantyla@aularesearch.fi