Ratkaisut

Aula Research on viestinnän ja vaikuttamisen kehittämiseen erikoistunut tutkimustoimisto. Tarjoamme asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä palveluita ja hyödynnämme tiedonkeruussa monipuolisesti eri menetelmiä. Erinomainen asiakastyytyväisyytemme perustuu asiakaslähtöiseen, ratkaisukeskeiseen toimintakulttuuriin ja koko henkilöstön rautaiseen osaamiseen.

Yhteiskuntasuhteet

Tuemme yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Tarjoamme päätöksenteon tueksi luotettavaa tutkimustietoa sidosryhmien asenteista ja toimintaa ohjaavista tekijöistä. Ratkaisumme tukevat niin valtakunnan tason vaikuttamista kuin alueellisen vuoropuhelun lisäämistä.

Me autamme sinua tunnistamaan tärkeimmät sidosryhmät ja löytämään oikeat väylät tehokkaalle yhteiskuntasuhdeviestinnälle. Ratkaisujemme avulla mittaroimme myös edunvalvonnan tuloksellisuutta. Tutkimusprojektiemme laadun takaavat yhteiskunnan rakenteiden ymmärrys sekä tinkimätön pyrkimys auttaa asiakkaitamme hallitsemaan verkostojaan tehokkaasti ja tavoitteellisesti.

Myynti

Onko yritykselläsi julkisen sektorin asiakkaita? Tarjoamme julkishallinnon asiakastutkimuksia hyödyntäen laajoja päättäjärekistereitämme valtionhallinnossa, kunnissa ja maakunnissa. Autamme kartoittamaan tuotteidenne ja palveluidenne markkinapotentiaalia ja tunnettuutta, hankintojen valintatekijöitä sekä organisaationne mainetta.

Metodeitamme

  • Monikanavaiset kyselytutkimukset
  • Laadulliset haastattelututkimukset
  • Toimintaympäristöanalyysit
  • Data-analyysit
  • Meta-analyysit
  • Fokusryhmät
  • Some-analyysit

Strategia

Oli haasteenasi sitten koko organisaatiotasi, viestintää tai vaikuttamistyötä koskevan strategian laatiminen, strategian päivittäminen tai sen jalkauttaminen organisaatioon, me autamme sinua löytämään tarvittavan tiedon ja ymmärtämään sekä olemassa olevaa että uutta tietoa paremmin. Strategisen suunnittelun tueksi tarjoamme laadullisia tutkimusratkaisuja, toimintaympäristön analyysia sekä workshop -ratkaisuja.

Viestintä

Tarjoamme työkaluja viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön mittaroimiseksi ja kehittämiseksi. Meillä on monipuolista kokemusta viestinnän tutkimisesta ja sparraamisesta niin yritysten, järjestöjen kuin julkisyhteisöjen kanssa. Monipuolinen asiakaskenttämme mahdollistaa mielenkiintoisen benchmark-tiedon tuottamisen.

Kun tavoitteena on herätellä yhteiskunnallista keskustelua, me autamme sinua nostamaan oikeat asiat esiin. Kansalaisten ja sidosryhmien näkemysten esille tuominen on oivallinen tapa nostaa asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun. Proaktiivisen viestinnän tueksi tehtävät raportit ja aloitepaperit ruokkivat syvällisempää yhteiskunnallista keskustelua.

Ota yhteyttä ja kysy lisää >